Ropień wątroby

 • Ropień wątroby jest izolowaną przestrzenią w tkance, którą wypełnia treść ropna.

  Przyczyny bakteryjnego ropnia wątroby

  Do zakażenia bakteryjnego dochodzi kilkoma sposobami. Jedną z nich jest drogą wstępującą z dróg żółciowych, inną- droga wrotna. Jeszcze inną jest tętnica wątrobowa, z okolicznych narządów, w wyniku urazu.

  Wywołują ją najczęściej następujące bakterie:
  – Klebsiella,
  – Streptococcus,
  – Psudomonas,
  – Eschericha coli.

  Objawy bakteryjnego ropnia wątroby

  – podwyższona temperatura ciała,
  – dreszcze,
  – ból umiejscowiony pod prawym łukiem żebrowym,
  – powiększenie wątroby,
  – żółtaczka,
  – spadek masy ciała,
  – płyn w opłucnej.

  Badania diagnostyczne

  – badanie ultrasonograficzne,
  – tomografię komputerową,
  – badanie radiologiczne.

  Ropień wątroby może być również wywołany na skutek zakażania amebą. Ropnie tego rodzaju spotykane są zazwyczaj w krajach, w których panuje klimat subtropikalny oraz tropikalnym. Zakażenie spowodowane jest przez tzw. cysty ameby ( Entamoeba histolytica ). Cysty te znajdują się w wodzie. To właśnie one przedostają się do wątroby poprzez układ wrotny, naczynia chłonne lub przez otrzewną.

  Objawy ropnia amebowego

  – ból zlokalizowany pod prawym łukiem żebrowym,
  – obraz powiększonej wątroby w badaniu,
  – krwawa biegunka.

  Diagnostyka ropnia amebowego

  – badanie ultrasonograficzne,
  – tomografię komputerową,
  – badanie kału ( w celu znalezienia pasożytów),
  – badanie bakteriologiczne (wykonywane po nakłuciu ropnia i aspiracji treści ropnej).

  Leczenie ropni wątroby

  – Leczenie ropni bakteryjnych
  W przypadku występowanie ropni bakteryjnych wątroby, wykonuje się nakłucie, a następnie aspirację ropnia. Wykorzystuje się do tego celu ultrasonografię. Ponadto podaje się właściwy antybiotyk, dobrany stosownie do czynnika, który wywołuje zakażenie. W przypadku występowania nieprawidłowości w obrębie dróg żółciowych, wykonuje się wymianę protez. Protezy te umieszcza się w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzeń w ich obrębie. Po tym zaleca się zastosowanie antybiotykoterapii. Stosuje się również drenaż przezskórny zewnętrzny.

  – Leczenie ropni amebowych
  Leczenie to polega na stosowaniu metronidazolu. Ponadto wykonuje się nakłucie oraz aspirację treści ropnej. W niektórych przypadkach wykonuje się drenaż.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>